พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้ 7 ช่องทาง ดังนี้

1. ติดต่อด้วยตนเอง

2. ทางจดหมาย ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210 

3. ทางอินเตอร์เน็ต - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน www.takean.go.th - เมนู > ร้องเรียนร้องทุกข์ > ระบบร้องเรียนร้องทุกข์

4. ทางอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ - Email Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น

6. ผู้บังคับบัญชา

7. สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Line   

8. อื่นๆ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

287408
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
968
1219
6097
259975
20080
32743
287408

Your IP: 35.171.164.78
2021-04-15 18:09

Facebook