วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสราวุธ สาแก้ว ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจาก นายทองคำ เฉลิมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เข้าร่วมรับมอบป้ายศูนย์บริการคนพิการตำบลตะเคียน จาก นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ณ ห้องริมธาราแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์บริการคนพิการตำบลตะเคียน จัดตั้งและได้รับอนุญาตเป็นลำดับที่ ๐๐๔/๒๕๖๒ ของจังหวัดสุรินทร์ มีภารกิจหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการให้บริการสิทธิสวัสดิการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบองค์รวมโดยชุมชน การขึ้นทะเบียน ออกบัตร-ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ ตั้งอยู่  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยให้บริการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตตำบลตะเคียนและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

5837569124153054918410511523938041108889600o
5801950224153055785077094025970676752973824o
5875838324153055018410504591392989443522560o

 

 ศูนย์บริการคนพิการตำบลตะเคียน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๒

 

 ระเบียบศูนย์บริการคนพิการตำบลตะเคียน ว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.๒๕๖๒

 

คำสั่งที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการตำบลตะเคียน

 

Scan0298
1210752907262439446373902685150726071900496n
1212570673810607830652621872467609816272509n
1215194516626395979812587323979544215604415n
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy