เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายพิชัย เผยศิริ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหินด่าน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เรื่องการบริหารจัดการกองทุนLTC  โครงการดีเด่นผู้สูงอายุ นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึง

0
1
6
3
5
4
1
0

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy