อาศัยความในมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช  2547  ดังนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy