องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนร่วมกับโรงเรียนบ้านตะเคียน สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงและฝ่ายความมั่นคงอำเภอกาบเชิง  ได้ดำเนินจัดรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่  26  มิถุนายน  2567  ประจำปี  2567 ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  กำหนดให้วันที่  26  มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐและภาพเอกชนรวมพลังสร้างกระแสและปลุกพลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4493178378622784659236052886467741592443364n
4493126318622767959237728362229278182936855n
4492990988622769659237558461597665867800317n
4490626068622770725904114307007175680453038n
449104372862272759257509459607638416260607n
4489716778622782925902898137527005116668581n
4490570908622727225908468219096219864596206n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy