วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่องาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเวลาปัจจุบันค่อนข้างรุนแรง  ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จึงจัดงานแถลงผลครั้งนี้ผ่าน Zoom Webinar พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live: ITAS NACC

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20210826151421?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.