จังหวัดสุรินทร์ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดในท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตโรคระบาดชนิด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคนม โคเนื้อ และกระบือ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.