ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

ขอเชิญชวนราษฎรจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตำบลตะเคียน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน อปพร. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ บริเวณป่าหลังหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.4 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางประมาณ 2 กม. ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 โดยนัดหมายรวมพลกัน เวลา 09.00 น. ณ บริเวณทางแยกหน้าป้อมทางเข้าสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ โดยให้ผู้สนใจเตรียมอุปกรณ์ เช่น ไม้กวาด จอบ คราด มีด พร้อมเสบียงอาหาร เครื่องดื่ม

  • -2
  • timeline20200310112055
  • timeline20200310112101
  • -4
  • Scan0074

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook