ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานองค์กร เอกชน นิติบุคคลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2021 ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ที่เข้ามาตอบแบบสำรวจ IIT และ EIT เมื่อเข้าระบบมาทาง url หรือ QR Code แล้ว ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล) 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/0uzcy0

หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR - Code) ด้านล่างนี้

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/0uzcy0

หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR - Code) ด้านล่างนี้ 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบแบบสำรวจ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook