วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  นายสิทธิพัฒน์  เหลาทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นประธานในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่รับสมัครทั้งคนที่มาลงสมัคร และผู้ให้กำลังใจ ต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างเรียบร้อยและคึกคัก สรุปยอดวันนี้ จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ๒ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ๑๕ คน 

-111064
-1110640
-11106413
-11106411
-11106419
-11106418
-11106417
-11106416
-11106415
-11106414

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.