วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ศาลากลางบ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมแจกปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ จากโครงการการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์วิธีสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ในแปลงเพาะปลูกต่อไป

347746
347750
347749
347748
347747

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.