วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายทองคำ เฉลิมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย กรณีที่อยู่อาศัย 1 ราย และโรงเรือนเก็บพืชผล 2 ราย ที่ประชุมมีมติช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปิดประกาศรายชื่อผู้ที่จะช่วยเหลือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วจะดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

และองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน มอบกระเช้าเพื่อต้อนรับ ท่านสุดพนม เพิ่มมี ท้องถิ่นอำเภอกาบเชิงคนใหม่

55535
55530
55529
55528
67083
67084

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.