วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำโดย นายทองคำ เฉลิมรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสกลพัฒนา ม.8  ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กิจกรรม กิจกรรมดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่นร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ  บริเวณหนองน้ำบ้านสกลพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  เพื่อถวายความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ ปลาจีน และปลาสร้อย จำนวน 35,000 ตัว 

https://www.facebook.com/takean99/posts/4511744302197149

2318213141706924689696354851031953411200819n
654468
654465
654391
654466
654696
654698
654695
654693
654691

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.