วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายทองคำ เฉลิมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมการติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อปรึกษาหารือและทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะมูลฝอยของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 30 คน 

-090764
-0907640
-09076415
-0907641
-0907644
-0907643
-09076414
-0907649
-09076411
-0907648

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.