วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำโดย นายทองคำ เฉลิมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำรวจความเสียหาย ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ตำบลตะเคียน จำนวน 4 ราย โดยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

 

23203
23201
23113
23200
23197
23191
23135
23131
23128
23129

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.