วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำโดย นายทองคำ เฉลิมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   คณะกรรมการหมู่บ้าน  และ อสม. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจมอบสิ่งของเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและยารักษาโรคให้ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ตำบลตะเคียน จำนวน 4 ราย โดยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลตะเคียน 

 

23203
23201
23113
23200
23197
23191
23135
23131
23128
23129

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.