วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายทองคำ เฉลิมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการท้องถิ่น คณะผู้บริหาร/สภาท้องถิ่น แกนนำชุมชน และภาคเครือข่าย เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของ อปท.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 55 คน 

1
-649
DSCF7625
-645
-6410
-648
-647
-646
-644
-643

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.