วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  นายทองคำ  เฉลิมรัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ได้มอบหมายให้ นายสหภาพ  บุญครอง หัวหน้าสำนักปลัด  ต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครรราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้มาติดตามประเมินคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2564 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ เทศบาลตำบลกาบเชิง, องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน, องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด, องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง และองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอรับการประเมิน EHA 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ EHA 4003 การจัดการมูลฝอยอันตราย

 

52606
52609
52612
52613
20210607115238
20210607115137
20210607102657
20210607115120

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook