วันที่  4  มิถุนายน 2564  เวลา  10.00  น. นายทองคำ  เฉลิมรัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ได้มอบหมายให้กองช่างและคณะกรรมการตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียน หมู่ที่ 9 ซอย 3  ตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.15  ม.  งบประมาณในการดำเนินงาน  1,003,000 บาท

35694
35685
35679
30739
30748

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook