วันที่  25  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.30  น. นายทองคำ  เฉลิมรัมย์  นายกอบต.ตะเคียน  ได้มอบหมายให้กองช่างและคณะกรรมการตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก จากบ้านนางสมหวังไปบ้านนายสุวรรณ เฉลิมรัมย์ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  58  เมตร  หนา  0.15  ม.  งบประมาณในการดำเนินงาน  181,000 บาท

29448
29446
29445
29440
29443

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook