องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีรคินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และมิติคณรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชและโรคแมลงตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกไว้ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

LINEALBUM54
LINEALBUM43
S65617980
LINEALBUM49
LINEALBUM42
LINEALBUM22
1749180
1749160

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy