เมื่อวันที่  19  กันยายน 2566  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  นายพิชัย เผยศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสวะหรืออุจาระไม่ได้ และการติดตามการดำเนินโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ ปี2566

 

o1720ca9b198cdff20c7f21d549feb8cd492977544786743849713
o1720ca9b198cdff20c7f21d549feb8cd49297754478674384977
o1720ca9b198cdff20c7f21d549feb8cd49297754478674384975
o1720ca9b198cdff20c7f21d549feb8cd492977544786743849711
o1720ca9b198cdff20c7f21d549feb8cd492977544786743849718
o1720ca9b198cdff20c7f21d549feb8cd492977544786743849710
o1720ca9b198cdff20c7f21d549feb8cd49297754478674384972

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy