องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมกับ กลุ่มสูงวัยใจเกินร้อย ตำบลตะเคียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน กำนันตำบลตะเคียน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  จำนวน 2 ราย  ในวันที่  13  กันยายน  2566  ดังนี้

1.นายสุนัน  แรงจบ  อายุ 51  ปี เป็นผู้สูงอายุ/พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง

2.นายพร  อาจหาญ อายุ 77 ปี เป็นผู้สูงอายุ/พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

8
7
6
5
4
3
2
1
0

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy