องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ขนาด  8.25 x 11.74 นิ้ว  เชิญไปประดิษฐาน  ณ  สถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2567  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2
1
0

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy