• นางสาวพิกุล จิตโชคอำนวย

  นางสาวพิกุล จิตโชคอำนวย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • นายสิทธิโชค เอิบอิ่ม

   นายสิทธิโชค เอิบอิ่ม

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   • นางสาวต้องตา มุมดี

    นางสาวต้องตา มุมดี

    คนงาน
  • นางปรีญา ศรีษะธาตุ

   นางปรีญา ศรีษะธาตุ

   ครู คศ.2 รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน
   • นางสาววัชรินทร์ จันทรี

    นางสาววัชรินทร์ จันทรี

    ครู คศ.2
    • นางกัลยาณี สร้อยจิตร

     นางกัลยาณี สร้อยจิตร

     ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ผู้มีทักษะ)
    • นางสาวณัฐฐินันท์ สร้อยจิตร

     นางสาวณัฐฐินันท์ สร้อยจิตร

     ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
  • นางนันทิยา คุตชิตา

   นางนันทิยา คุตชิตา

   ครู คศ.2 รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกล
   • นางบัวเลียง หรบรรพ์

    นางบัวเลียง หรบรรพ์

    ครู คศ.2
    • นางสาวปรารถนา จันทรี

     นางสาวปรารถนา จันทรี

     ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy