• นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • -ไม่มีกรอบอัตรากำลัง-

   -ไม่มีกรอบอัตรากำลัง-

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
   • นายปรีชา ศรีนาคา

    นายปรีชา ศรีนาคา

    หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   • นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

    นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

    รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
   • นายสุรศักดิ์ สินทรา

    นายสุรศักดิ์ สินทรา

    ผู้อำนวยการกองช่าง
   • นางสาวพิกุล จิตโชคอำนวย

    นางสาวพิกุล จิตโชคอำนวย

    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy