• นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นายปรีชา ศรีนาคา

   นายปรีชา ศรีนาคา

   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

   นางสาวฐายิกา ประมูปถัมภ์

   รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
  • นายสุรศักดิ์ สินทรา

   นายสุรศักดิ์ สินทรา

   ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นางสาวพิกุล จิตโชคอำนวย

   นางสาวพิกุล จิตโชคอำนวย

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy