• นายเสถียร ธรรมนักสุข

  นายเสถียร ธรรมนักสุข

  ประธานสภา อบต.ตะเคียน
  • นางสาวพนิดา วงษ์เจริญ

   นางสาวพนิดา วงษ์เจริญ

   รองประธานสภา อบต.ตะเคียน
   • นายบูรพา พนารัตน์

    นายบูรพา พนารัตน์

    สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
    • นางปราณี ทวีโชค

     นางปราณี ทวีโชค

     สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
     • นางเงิน เจริญทอง

      นางเงิน เจริญทอง

      สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
      • นางสุพี เจริญสุข

       นางสุพี เจริญสุข

       สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
   • นายเดชา การสน

    นายเดชา การสน

    สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
    • นางปริศรา มีพร้อม

     นางปริศรา มีพร้อม

     สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
     • นายพล จันทนาม

      นายพล จันทนาม

      สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
      • นายประยูร สร้อยจิตร

       นายประยูร สร้อยจิตร

       สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
  • นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

   นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

   เลขานุการสภา อบต.ตะเคียน
   • นายเมา บุญเจริญ

    นายเมา บุญเจริญ

    สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
    • นายประเสริฐ องค์อาจ

     นายประเสริฐ องค์อาจ

     สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
     • นายทองพูน รัตนาธีวัฒน์

      นายทองพูน รัตนาธีวัฒน์

      สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
      • นางกอบกุล ศรีงาม

       นางกอบกุล ศรีงาม

       สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
   • นางแท็บ เครือเสาร์

    นางแท็บ เครือเสาร์

    สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
    • นายหวาท สร้อยจิตร

     นายหวาท สร้อยจิตร

     สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
     • นางยุพิน อุดทุม

      นางยุพิน อุดทุม

      สมาชิกสภา อบต.ตะเคียน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.