• นายสหภาพ บุญครอง

  นายสหภาพ บุญครอง

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

   นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวจินตนา เกษแก้ว

    นางสาวจินตนา เกษแก้ว

    คนงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
  • นางเครือฟ้า กฤชทอง

   นางเครือฟ้า กฤชทอง

   นักทรัพยากรบุคคคลชำนาญการ
   • จ่าเอกบุญลักษณ์ สมสวย

    จ่าเอกบุญลักษณ์ สมสวย

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    • นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

     นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     • นางประภาดา จันทนาม

      นางประภาดา จันทนาม

      นักการภารโรง
      • นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

       นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

       พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวจิราภัค จินดาศรี

   นางสาวจิราภัค จินดาศรี

   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   • นายสราวุฒิ สาแก้ว

    นายสราวุฒิ สาแก้ว

    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  • นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

   นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
   • นายบุญโฮม สร้อยจิตร

    นายบุญโฮม สร้อยจิตร

    พนักงานตกแต่งสวน
  • จ่าเอกตามดวง จันทร์ดี

   จ่าเอกตามดวง จันทร์ดี

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
   • นายสุทัศ รัตนศักดิ์สิทธิ์

    นายสุทัศ รัตนศักดิ์สิทธิ์

    พนักงานขับรถยนต์
    • นายวินัย สิงห์ยาม

     นายวินัย สิงห์ยาม

     คนงานทั่วไป
     • นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

      นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

      คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

287475
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1035
1219
6164
259975
20147
32743
287475

Your IP: 35.171.164.78
2021-04-15 18:36

Facebook