ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

เบอร์โทร

1

ตะเคียน

นายกฤษฎา จันทร์ดี

0934727525

2

สกล

นางนัดดา  แลงล้อม

-

3

รุน

นายเนม  วันฤกษ์

0898653473

4

ใหม่ดงเย็น

นายบุญธรรม  สร้อยจิตร

0908304629

5

ร่มราษฎร์

นายอุทัย  คำใบ

0801083313

6

โคกวัด

นายบุญส่ง  จันทรี

0908371840

7

โพธิ์ทอง

นายคำมี  เสาทอง

0895419814

8

สกลพัฒนา

นายประสิทธิ์  พิเรศรัมย์

0801570265

9

ตะเคียน

นางวีระ  ทามาตย์

0862593745

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.