แต่เดิม ชุมชนตำบลตะเคียน ตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางผ่านของหมอช้างชาวไทยอีสานเขมร กวย หรือกูย ไปจับช้างป่าในพื้นที่และประเทศกัมพูชา โดยใช้เส้นทางเข้าที่ช่องจอม ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชัน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่นี้ โดยช่วงแรกขึ้นอยู่กับตำบลกระเทียม (หมู่ที่ ๗ บ้านตะเคียน) อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

- วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ ได้จัดตั้งตำบลคูตัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลคูตัน

- วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐ กิ่งอำเภอกาบเชิง ได้รับโอนตำบลคูตัน และตำบลด่าน อำเภอสังขะ

- วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๒ ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอกาบเชิง 

- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๘ ได้แยกไปตั้งกิ่งอำเภอพนมดงรัก (๔ ตำบล ๔๓ หมู่บ้าน) 

- วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ได้รับการตั้งเป็นตำบลตะเคียน โดยแยกจากตำบลคูตัน โดยมีเขตการปกครอง รวม ๗ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ๑ โอนมาจากหมู่ที่ ๒ (บ้านตะเคียน) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๒ โอนมาจากหมู่ที่ ๓ (บ้านสกล) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๓ โอนมาจากหมู่ที่ ๗ (บ้านรุน) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๔ โอนมาจากหมู่ที่ ๑๐ (บ้านใหม่ดงเย็น) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๕ โอนมาจากหมู่ที่ ๑๑ (บ้านร่มราษฎร์) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๖ โอนมาจากหมู่ที่ ๑๒ (บ้านโคกวัด) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๗ โอนมาจากหมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ทอง) ตำบลคูตัน 

- วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๐ มีเขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๘ บ้านสกลพัฒนา 

- ปัจจุบัน มีเขตการปกครอง รวม ๙ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๙ บ้านตะเคียน 

- มี นายบุญส่ง จันทรี เป็นกำนัน 

- มี นายทองคำ เฉลิมรัมย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

- มี นายเสถียร ธรรมนักสุข เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

- สภาตำบลตะเคียนได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

287528
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1088
1219
6217
259975
20200
32743
287528

Your IP: 35.171.164.78
2021-04-15 18:59

Facebook