องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
ยินดีต้อนรับ
จุดชมวิวช่องปลดต่าง เทือกเขาพนมเงรัก
จังหวัดสุรินทร์
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T)
รวมถาม-ตอบเลือกตั้งท้องถิ่น

No Gift Policy

นายพิชัย  เผยศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เบอร์โทรศัพท์ 0856820545

นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 0986659197

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

Facebook

Line หน่วยงาน

            เพิ่มเพื่อน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ