อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   หมวด ๒ ข้อ ๒๔  จึงขอประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไป  ได้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔, พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และเรื่องอื่น ๆ  ในกิจการตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

029396
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
217
284
1416
14991
501
7161
29396

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-02 12:25