อาศัยตามมาตราข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ (๓) ภายใต้ข้อบังคับ ตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ กําหนดว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชน สามารถเข้าร่วมในการตรวจการจ้างของทางราชการได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน จังหวัดสุรินทร์ ได้ดําเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด ๕ นิ้ว ลึก ๗๒.00 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนกําหนด ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ วัน โดยจ่ายจากเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

029401
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
222
284
1421
14991
506
7161
29401

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-02 12:36