ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดจัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน : อบรมการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยการสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและดินสู่แปลงการเกษตรผสมผสานด้วยการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพัฒนาและยกระดับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเป็นพื้นที่พัฒนาการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเป็นแบบอย่างและขยายผลสู่พื้นที่  ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร เปิดรับลงทะเบียนจำนวน 45 คน ท่านใดสนใจกรุณากรอกเข้าร่วมโครงการฯ ตามท้ายนี้

https://forms.gle/514czZjriHDk8LMn6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

029397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
218
284
1417
14991
502
7161
29397

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-02 12:27