ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน รวมเป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

021538
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
216
945
8314
4546
3913
21538

Your IP: 3.227.252.191
2020-02-29 01:07