วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นายทองคำ เฉลิมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน : อบรมการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และบรรยายให้ความรู้ “การจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และหลักการของธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความมั่นของตามบริบทชุมชน” และ “การจัดการน้ำสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดิน” จากท้องถิ่นอำเภอกาบเชิง และเดินทางไปดูงานระบบธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินระดับประเทศ) โดยรับฟังการบรรยาย “ระบบการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน” และกิจกรรมและปฏิบัติการเรียนรู้ ๗ ฐาน ซึ่งเป็นนำความรู้เรื่องการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินมาส่งเสริมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และผู้ที่สนใจได้เข้าใจแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบสมดุล ด้วยหลักการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๘ คน

141
016
480
478
479
429
096
085
024
012

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

031137
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88
229
969
16980
2242
7161
31137

Your IP: 3.215.182.81
2020-04-09 07:05