การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เพื่อพิจารณากำหนดว่าปี ๒๕๖๓ จะมีกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดมี กำหนดกี่วัน และให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน ,พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

 

86415903186020482620176264789149024780288n
862881851257094687923382312408326287130624n
8635646316218156380006982232992650112270336n
850639791897172287828721752161023986499584n
850277648277300110335885497162267449360384n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

066445
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
315
502
1596
50986
2903
16271
66445

Your IP: 18.232.188.89
2020-07-09 09:26