ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ  พิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่  ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๔  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

066382
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
252
502
1533
50986
2840
16271
66382

Your IP: 18.232.188.89
2020-07-09 08:20