สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ตั้งอยู่ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่บ้านตะเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  ทิศใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นแนวเขาเทือกเขาพนมดงรักเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ลาดเอียงลงมาทางทิศเหนือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม  มีพื้นที่รวม 42.85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,781.25 ไร่  มีถนนปัทมานนท์ (สายสุรินทร์ -ช่องจอม) ทางหลวงหมายเลข 214 ตัดผ่านทางทิศใต้ และถนนทางหลวงหมายเลข 2122 ตัดผ่านทางทิศเหนือ ห่างจากอำเภอกาบเชิง เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 63.3 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 440 กิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวชายแดน และเตรียมรองรับการเจริญเติบโตของการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ในอนาคต

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลตะเคียน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  ประมาณ 190 เมตร ลักษณะพื้นที่ทางตอนใต้ของตำบล เป็นพื้นที่ราบสูงของแนวเทือกเขาพนมดงรัก  มีป่าทึบสลับป่าเบญจพรรณ  ตามบริเวณแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อจากบริเวณลงมาเป็นที่ราบสูง ลุ่มๆ ดอนๆ ลาดเทมาทางทิศเหนือ เหมาะกับการทำนา  ทำไร่  และทำสวน   

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลตะเคียน อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อน ลักษณะของลมฟ้า อากาศ และปริมาณน้ำฝน จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมซึ่งเป็นลมพัดประจำฤดู 2 ฤดู โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมชนิดนี้จะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน มีผลทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป 

ฤดูกาลในตำบลตะเคียน มี  3 ฤดู  ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก  แต่โดยทั่วๆ ไป  พอสรุปได้ดังนี้
- ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดมากในบางช่วงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยทั่วไป
- ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนไม่แน่นอน บางปีมาก บางปีน้อย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้
- ฤดูหนาว  อยู่ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ความหนาวเย็นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องความกดอากาศต่ำจากประเทศจีน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

065291
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
170
272
442
50986
1749
16271
65291

Your IP: 35.168.111.204
2020-07-06 13:05