คณะผู้บริหาร


นายทองคำ เฉลิมรัมย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน


นายพรหม ทวีโภค

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน


นายสงัด โพธิ์เงิน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน


นายสมพร แลงล้อม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางพนิดา วงษ์เจริญ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

นายเสถียร ธรรมนักสุข

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

นางวันทนา สายลุน

เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

นายบูรพา พนารักษ์

สมาชิกสภา อบต.ม.1

นายเดชา การสน

สมาชิกสภา อบต.ม.1

นายเมา บุญเจริญ

สมาชิกสภา อบต.ม.2

นางแท็ป เครือเสาร์

สมาชิกสภา อบต.ม.2

นางปราณี ทวีโภค

สมาชิกสภา อบต.ม.3

นางปริศรา มีพร้อม

สมาชิกสภา อบต.ม.3

นายประเสริฐ องอาจ

สมาชิกสภา อบต.ม.4

นายบุญธรรม สร้อยจิตร

สมาชิกสภา อบต.ม.4

นายเงิน เจริญทอง

สมาชิกสภา อบต.ม.5

นายหวาย สร้อยจตร

สมาชิกสภา อบต.ม.5

นายพล จันทนาม

สมาชิกสภา อบต.ม.6

นางยุพิน อุดทุม

สมาชิกสภา อบต.ม.7

นายทองพูน รัตนาธีวัฒน์

สมาชิกสภา อบต.ม.7

นางสุพี เจริญสุข

สมาชิกสภา อบต.ม.8

นายประยูร สร้อยจิตร

สมาชิกสภา อบต.ม.9

 

 

นางกอบกุล ศรีงาม

สมาชิกสภา อบต.ม.9

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

021569
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
216
976
8314
4577
3913
21569

Your IP: 3.227.252.191
2020-02-29 02:00