การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# Title Version Description Size Hits Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 43.28 KB 7 Download Preview
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล แล 25.68 KB 3 Download Preview
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 4.82 MB 14 Download Preview
คำสั่งที่ 351/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2.28 MB 33 Download Preview
หนังสือที่ สร 79001/384 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไม่ตรีไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 1.12 MB 8 Download Preview
หนังสือที่ สร 79001/385 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2.08 MB 12 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

031141
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
92
229
973
16980
2246
7161
31141

Your IP: 3.215.182.81
2020-04-09 07:12