ข้อบัญญัติท้องถิ่น

# Title Version Description Size Hits Download
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2558 94.16 KB 13 Download Preview
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 204.18 KB 6 Download Preview
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2558 42.22 KB 12 Download Preview
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2558 43.99 KB 7 Download Preview
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2558 39.53 KB 6 Download Preview
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558 172.28 KB 5 Download Preview
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2559 43.87 KB 11 Download Preview
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั้งป้าย พ.ศ.2559 127.10 KB 9 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

021551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
216
958
8314
4559
3913
21551

Your IP: 3.227.252.191
2020-02-29 01:30