การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# Title Version Description Size Hits Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 43.28 KB 4 Download Preview
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล แล 25.68 KB 1 Download Preview
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 4.82 MB 7 Download Preview
คำสั่งที่ 351/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2.28 MB 20 Download Preview
หนังสือที่ สร 79001/384 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไม่ตรีไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 1.12 MB 5 Download Preview
หนังสือที่ สร 79001/385 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2.08 MB 8 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

020500
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
158
1186
6985
3508
3913
20500

Your IP: 3.214.224.224
2020-02-22 07:55