จุดชมวิวช่องปลดต่าง เทือกเขาพนมเงรัก
จังหวัดสุรินทร์
โครงการปั่นจักรยาน
อบต.ตะเคียน จ.สุรินทร์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

รูปผู้บริหาร

นายทองคำ เฉลิมรัมย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะเคียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ตะเคียน